Vase7MainImage

Vase VI

Glazed stoneware

H18 x W32 cm

2015